Maandag 9 februari 2009

 

Ja, maandag 9 februari 2009, wist u, dat, dat een zwarte dag was voor Noord Oost Friesland.

Dit was de dag dat het Europarlement een wet aannam die Noord Oost Friesland en vooral de gemeente Dongeradeel tachtig procent van veertig miljoen euro koste.

Het was de dag dat Europa bepaalde dat iedere media Kabellaar (Kabel Noord bv) ieder een op zijn kabel moet laten.

Dat betekend dat u als consument zelf kunt bepalen van wie u internet, tv en of andere diensten wilt afnemen zonder het monopoly van Kabel Noord bv.

De waarde die Kabel Noord bv eens had, veertig miljoen euro, is op deze gedenkwaardige dag, geheel bewust door de Directie, de Commissarissen, de Colleges van B&W, de Gemeenteraden in het grootdiep gesmeten.

Ja bewust, wat allen waren hier van al zeer lang op de hoogte en hebben u hiermee misleid, door u er niet over in te lichten.

Het vervelende er aan is ook nog dat alle huur die Kabel Noord op streek voor het gebruik laten maken van de kabel, denk aan Chello en @home met een opbrengst van 1.5 tot 2 miljoen euro op jaar basis is op gegaan aan investeringen die nu geen enkele waard meer hebben.

Hoeveel brengt of heeft waldnet en omroep Noordoostfriesland nog opgebracht.

Het lijkt er dan ook verdacht veel op dat Kabel Noord bv werd gebruikt als speelbal door de kleine kinderen met de namen Directeur, Commissarissen, B&W, Gemeenteraad.

Het gelag voor de gemeente Dongeradeel is tachtig procent en dat is niet veel hé.

Maar misschien wordt het door deze onverstandige mensen wel gezien als een hoogwaardig banen scheppend bedrijf gezien.

Bedenk dan dat als er 20 man werkzaam zijn, dit twee miljoen per werkplek heeft gekost plus wat er tussentijds nog aan huur is opgebracht.

Nu blijkt ook nog dat Kabel Noord bv zich zal gaan begeven op de markt van beveiliging, met camera’s masten ed, van wie zijn geld eigenlijk, is dit niet oneigenlijk gebruik van gemeenschap geld, en creëer je hiermee niet een verdringing’s markt.

Hoort deze activiteit eigenlijk niet thuis bij het huidige bedrijfsleven.

Dit zijn zakelijke activiteiten van Kabel Noord bv met gesubsidieerd geld van de gemeenten, hoe verhouden deze activiteit zich eigenlijk tot de statuten van de bv.

Geen wonder dat de OZB met 20% verhoogd moest worden dat is om Kabel Noord bv overeind houden.

Ook kan het er op natuurlijk op duiden dat er in het verleden veel en veel te veel personeel is aangenomen, waar nu werk voor moet worden gezocht, of dat de mensen moet worden ontslagen.

Mij lijkt het zaak, dat het verlies van deze hoeveelheid geld Veertig miljoen maar moet worden verhaald bij de verantwoordelijke mensen persoonlijk, ik verzoek de gemeenteraad dan ook dit juridisch te laten onderzoeken.

Ik heb twee week gewacht met het schrijven van dit artikel in de ijdele hoop dat er ook maar iemand uit de politiek dit naar voren zou brengen.

Maar het blijkt ijdele hoop.

 

A. de Haan