Open brief aan de raadsleden van de gemeenten:  23-04-2009

 

Ameland, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollemerland en Schiermonnikoog.

 

Geachte raadsleden,

 

Zoals u weet bent u, als gemeenteraad deelgenoot in de gemeenschappelijke regeling Kabelnoord bv.

 

Mijn vraag aan u is, of u eigenlijk wel beseft dat u op dit moment plus minus 53.000.000 euro heeft verloren in dit bedrijf.

 

Mijn inziens is dit beseft er niet of onvoldoende, mede door dat u daar geen interesse in heeft, of geen visionair bent in het bestuurlijk vlak.

 

Het verliezen van 53.000.000 euro, is voor mij als burger dan ook een gruwel, en ik reken u dit dan ook als burger volledig aan, u hebt immers voor de bevolking een controlerende taak uit te voeren en daar in hebt u gefaald.

 

Er is dan ook werkelijk één geluk bij een groot ongeluk dat dit niet een bedrijf van u zelf is, zodat het uw eigen beurs niet treft, en u de burger er toch niet over inlicht, is er voor u dus geen vuiltje aan de lucht.

 

De genoemde 53.000.000 euro is als volgt samen gesteld, de waarde die het bedrijf drie jaar geleden aan waarde had en verkoopbaar was, was 45.000.000 = 25000 aansluitingen keer 1800 euro, plus drie jaar rente a 6% = 3 keer 2.700.000 = 8.100.000 euro tesamen 53.000.000 euro.

 

Hoe zo 53.000.000 euro verloren zult u denken, en wat weet die burger daar nu van af.

 

Als je in de wereld staat dan zie je dingen om je heen gebeuren, kijk naar KPN digiantenne, het tv aanbod is in geld 50% lager dan van Kabelnoord, nieuwe glasvezelnetwerken die worden uitgerold over Nederland door derden.

 

En waarom dacht u dat het bouwfonds Nederlandse Gemeenten (Eigenaar RABO Bank tevens bankier Kabelnoord) belangstelling had voor de infrastructuur (de kabels en dergelijke) was dat omdat ze weten dat Kabelnoord niet overleeft.

 

Maar het meest belangrijke wat al heel lang in de lucht hing, is dan nu uiteindelijk gebeurd, ons Europa heeft voor enige weken beslist dat iedere aanbieder van digitale TV internet en telefonie, zoals ZIGGO, KPN en UPC ook op de andere netten moeten worden toegelaten en andersom.

 

Dit betekent eigenlijk, de werkelijke doodsteek voor Kabelnoord, Kabelnoord verandert hierdoor in een bodemloze financiële put. En dat vooral hadden, uw vertegenwoordigers in Kabelnoord moeten zien aankomen en naar buiten moeten brengen. Dit bedrijfje zal nooit de investeringen meer kunnen bijhouden van wat de anderen kunnen bieden.

 

Als je al kijkt naar het goedkoopste tarief van Kabelnoord van 40 euro en die van ZIGGO van 40 euro, heb je daar al 10 tv zenders meer, vijf keer snellere download en gratis telefoneren met ZIGGO klanten in geheel Nederland. Hier kun je rustig stellen dat de burger van de aan gesloten gemeenten nog eens een keer wordt getild.

 

De belofte dat, Kabelnoord aan de gemeenten heeft gedaan om 350.000 euro in de gemeente begrotingen te storten zal dan ook nimmer meer worden gehaald.

 

Zoals mij nu ook weer ter ore is gekomen dat er eerst maar weer eens onderzoek moet komen over het wel of niet verkopen van Kabelnoord doet echt de deur dicht. Elke dag dat u wacht en gewacht heeft kost(te) 7397,26 euro, dat is zes keer een netto bijstandsuitkering per dag!!!!!!!!!!!!

 

Visionair in zicht hadden vele raadsleden in het verleden wel, misschien ook wel mede door een groot visionair van destijds Burgemeester H. Siebesma, hij en zij zagen wel aankomen dat iedereen gas mocht gaan leveren via de bestaande leidingen, waardoor het eindig zou zijn met het Gasbedrijf Noord Oost Friesland destijds. Deze bestuurders hebben dan ook het gasbedrijf tijdig goed verkocht met een goede opbrengst.

 

Dit bracht jaren lang een groot bedrag aan gelden op, voor de gemeentelijke begrotingen proficiat voor deze nog niet vergeten bestuurders.

 

Hoogachtend, A. de Haan